TRUMF International, s.r.o. - Racionalizace spotřeby energie

Výměna svítidel za LED svítidla (Bezno)

Tento projekt byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), celková úspora spotřebované energie oproti původnímu stavu činí 72 %.