SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (Praha)

Celková rekonstrukce osvětlení

Při této zakázce se řešilo osvětlení tříd, chodeb, schodišť a tělocvičny v budově školy pro sluchově postižené v Praze. Původní osvětlení bylo již za hranicí životnosti, a to jak z hlediska spolehlivosti zdrojů světla, tak i z hlediska plnění hygienických požadavků a úspor elektrické energie. Bylo nezbytné vytvořit nový návrh řešení tak, aby osvětlení ve vybraných místnostech odpovídalo hygienickým předpisům. Ve vybraných místnostech byla rovněž nainstalována pohybová čidla. Při realizaci této zakázky byly použity LED trubice s novými svítidly, LED reflektory, LED žárovky s novými svítidly, LED panely, pohybová čidla.